Nghệ thuật bán hàng từ TÂM

Trạng thái
Chưa tham gia
Học phí
US$999.000 đ
Bắt đầu ngay

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

  • SALE
  • CUSTOMER CARE

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  • KĨ NĂNG SALE
  • GIỌNG NÓI
  • NGÔN TỪ