999.000 đ

Giảng viên chuyên nghiệp

Trở thành nhà đào tạo chuyên nghiệp. Phụng sự để dẫn đầu

Xem chi tiết khóa học

Hoàn thành 0%
Bước 0/8

999.000 đ

Dịch vụ khách hàng từ TÂM

Nghệ thuật tạo thiện cảm, khách hàng là bạn, người thân và đối tác

Xem chi tiết khóa học

Hoàn thành 0%
Bước 0/2

999.000 đ

Nghệ thuật bán hàng từ TÂM

Biến khách hàng thành fan hâm mộ, tạo kết nối bền vững cùng giá trị đích thực

Xem chi tiết khóa học

Hoàn thành 0%
Bước 0/11

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp – Kim Cương Group

Khoá đào tạo "Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp" cho nhóm Kim Cương ngày 22-23/06/2020

Xem chi tiết khóa học

Hoàn thành 0%
Bước 0/18