Hướng dẫn các bước trực page

Qui trình trực page:

Bước 1: Tương tác với khách hàng trên page thông qua Pancake, trình quản lý của Facebook hoặc CRM theo kịch bản trực chat 

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng vào bảng Chat Follow UP 

Bước 3: Khi khách hàng cho số điện thoại hoặc Zalo, nhập thông tin vào bảng Chuyển Data Telesale

Bước 4: Tạo mới thông tin khách hàng trên CRM, nhập các thông tin đã có, chọn nhân sự Telesale phụ trách <xem bài học hướng dẫn nhập thông tin khách hàng lên CRM> 

Bước 5: Thông báo cho Tele tiếp nhận khách hàng