Hướng dẫn check lịch hẹn đến cơ sở trên App CRM Getfly

CÁCH CHECK THÔNG TIN LỊCH HẸN KHÁCH HÀNG ĐẾN CƠ SỞ

1. Mở App CRM Getfly 4.0

2. Chọn mục CÔNG VIỆC

3. Kiểm tra, tìm đến Công việc “Lịch hẹn khách hàng đến cơ sở”

4. Kiểm tra thông tin lịch hẹn và thông tin chi tiết của khách hàng (bằng cách bấm vào tên khách hàng)

5. Nhập vào phần TRAO ĐỔI “OK đã nhận” để thông báo cho Telesales biết bạn đã nhận thông tin  khách hàng.

6. Chuẩn bị tiếp đón khách hàng