Hướng dẫn check lịch hẹn khách hàng đến cơ sở trên giao diện Web CRM Getfly

CÁCH NHẬN KHÁCH HÀNG ĐẾN CƠ SỞ THEO LỊCH HẸN

  1. Truy cập vào Tab CÔNG VIỆC
  2. Truy cập vào phần ĐẶT LỊCH
  3. Bấm nút NHẬN VIỆC
  4. Check lại toàn bộ thông tin khách hàng và ghi chú Trực page + Telesale cung cấp
  5. Chat vào phần TRAO ĐỔI “OK Đã nhận khách hàng” để Telesales biết bạn đã nhận việc. 
  6. Có thể lên đơn hàng trực tiếp tại phần GIAO DỊCH trong giao diện khách hàng hoặc ngoài tab BÁN HÀNG
  7. Thông báo cho thu ngân hoặc kế toán