Hướng dẫn đặt lịch hẹn khách hàng đến cơ sở

Các bước đặt lịch hẹn:

1. Tạo công việc, chuyển đến nhân sự tiếp nhận

2. 9h sáng ngày hẹn thực hiện cuộc gọi push khách hàng đến và xác nhận

3. TH1: Khách hàng xác nhận : Thông báo sale trực tiếp đón tiếp khách hàng 

    TH2: Khách hàng hủy lịch hẹn: Hủy công việc, chuyển trạng thái khách hàng sang “Hủy lịch hẹn” và thông báo cho Sale trực tiếp