Hướng dẫn đặt lịch hẹn cho khách hàng đến cơ sở

HƯỚNG DẪN ĐẶT LỊCH HẸN KHÁCH HÀNG ĐẾN CƠ SỞ:

Cách 1:

1. Truy cập vào trang thông tin của khách hàng từ bất cứ màn hình chức năng nào

2. Chọn vào nút LỊCH HẸN 

3. Chọn THÊM CÔNG VIỆC

4. Nhập tên công việc: “Lịch hẹn khách hàng đến cơ sở”

5. Chọn ô thông tin công việc: dòng 1: ĐẶT LỊCH và dòng 2: LỊCH HẸN

6. Chọn nhân sự tiếp nhận: tùy vào qui định sẽ chuyển trực tiếp đến Sales trực tiếp hoặc Quản lý sales trực tiếp

7. Bấm vào THÊM MỚI

8. Chat trong phần TRAO ĐỔI, tag nhân sự tiếp nhận để thông báo

Cách 2:

  1. Chọn vào tag CÔNG VIỆC
  2. Chọn dự án ĐẶT LỊCH
  3. Chọn thêm mới CÔNG VIỆC
  4. Chọn thêm khách hàng
  5. Lập lại các bước tiếp theo như cách 1