Hướng dẫn gọi ra bằng App OMICALL

Hướng dẫn tải App OMICALL

1. Vào Appstore hoặc CHPlay

2. Tìm kiếm “OMICALL” (chú ý chọn OMICALL kinh doanh)

3. Tải về

4. Truy cập App và đăng nhập bằng tài khoản được admin cung cấp

5. Lưu ý không thay đổi các thông tin cài đặt Tài khoản. Bấm vào dấu 3 chấm, CHỌN DÒNG TCP (bắt buộc)

6. Thực hiện cuộc gọi bằng cách nhập số vào bàn phím

7. Đảm bảo rằng bạn có mạng 4G hoặc wifi chất lượng tốt để đảm bảo chất lượng cuộc gọi

8. Không cần lưu khách hàng (vì đây là lưu trên OMICALL)

9. Thoát App và vào lại để thoát màn hình lưu khách hàng