Trạng thái
Chưa tham gia
Học phí
Closed
Bắt đầu ngay

Brian Tracy là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Brian Tracy International, công ty đào tạo và phát triển năng lực cá nhân và tổ chức . Là diễn giả giàu kiến thức , truyền cảm và có khả năng thúc đẩy sự thay đổi ở người khác, Brian Tracy đã tư vấn cho hơn 10.000 công ty và hơn 5 triệu người thông qua 5.000 buổi nói chuyện, hội thảo tại hơn 55 quốc gia trên thế giới.

uốt 30 năm qua, ông dành trọn thời gian nghiên cứu, viết sách và diễn thuyết khắp nơi về các đề tài phát triển con người , kinh doanh, năng lực cá nhân và tâm lý học. Hơn 45 quyển sách do ông viết ra đều nằm trong danh mục best-seller và đã được dịch ra hàng chục ngôn ngữ.