0(0)

Brian Tracy – Nguyên tắc và qui luật tạo tự tin vượt trội

Mô tả khoá học

Brian Tracy sinh ngày 5/1/1944 là một tác giả, chuyên gia đào tạo và phát triển cá nhân người Mỹ gốc Canada. Ông là tác giả của hơn 70 cuốn sách nổi tiếng được dịch sang hàng chục ngôn ngữ khác nhau.

Trong đó, một trong những cuốn sách nổi tiếng như “The Psychology of Achievement, Eat That Frog và Earn What You’re Really Worth”.

Brian Tracy vươn lên thành công từ một đứa trẻ hay gây rắc rối trong gia đình nghèo khổ phải vật lộn để trả các hóa đơn đã trở thành Chủ tịch và Giám đốc điều hành của 3 công ty giá trị hàng triệu dola có trụ sở tại Solana Beach, California.

Các chủ đề

1 Bài học

Brian Tracy Nguyên tắc và qui luật tạo tự tin vượt trội

Nguyên tắc và qui luật tạo tự tin vượt trội01:37:22
49.000