Trạng thái
Chưa tham gia
Học phí
Closed
Bắt đầu ngay

Colin Rose là người tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển các kỹ năng học tập tối ưu cho học sinh sinh viên, giáo viên và người học ngoại ngữ;

Ông đã có công tập hợp và đóng góp rất nhiều giúp hoàn thiện các kỹ thuật trong bộ hệ thống Kỹ Năng Học Siêu Tốc- giúp việc học tập trở nên dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và thú vị hơn.

Nội dung:
• Làm thế nào để việc học luôn thú vị và hào hứng mà vẫn đạt hiệu quả cao?
• Tăng tốc độ đọc lên gấp 2-3 lần. Xây dựng kỹ năng nhớ bằng hình ảnh
• Tăng cường trí sáng tạo Nâng cao kỹ năng quản lý thời gian học tập và khả năng tiếp thu kiến thức mới
• Làm thế nào học một ngoại ngữ trong thời gian ngắn nhất?
• Vận dụng 7 loại trí tuệ
• Hoàn thiện kỹ năng thương lượng đàm phán