0(0)

Giải mã ngôn ngữ cơ thể

Mô tả khoá học

Ngôn ngữ cơ thể là một dạng của truyền thông phi ngôn ngữ trong đó các hành vi của cơ thể, chứ không phải ngôn ngữ, được sử dụng để thể hiện hoặc truyền đạt thông tin.

Hành vi như vậy bao gồm các biểu hiện trên khuôn mặt, tư thế cơ thể, cử chỉ, cử động của mắt, đụng chạm và sử dụng không gian cá nhân.

55% hiệu quả giao tiếp đến từ ngôn ngữ cơ thể. Giải mã, nắm bắt và làm chủ được ngôn ngữ cơ thể đem lại hiệu quả trong hoạt động giao tiếp, đem đến cơ hội lớn cho bất kỳ ai trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Cùng giải mã bí mật ngôn ngữ cơ thể với các chuyên gia hàng đầu thế giới nhé

Các chủ đề

1 Bài học01h 30m 05s

Giải mã ngôn ngữ cơ thể

Giải mã ngôn ngữ cơ thể00:00:00
49.000