0(0)

Jim Rohn – Tự do tài chính

Mô tả khoá học

Jim Rohn là triết gia kinh tế- kinh doanh lỗi lạc người Mỹ, ông đã chia sẻ những nguyên tắc thành công và chiến lược thành công trong suốt gần 40 năm qua, với hơn 4 triệu người khắp thế giới. Ông là tác giả của hơn 25 đầu sách, chương trình audio, video. Jim là một trong những người gây ảnh hưởng nhất trong suốt những năm qua trong lĩnh vực Phát triển con người.

Các chủ đề

1 Bài học01h 08m 34s

Jim Rohn – Tự do tài chính

Jim Rohn – Tự do tài chính00:00:00
49.000