Trạng thái
Chưa tham gia
Học phí
Closed
Bắt đầu ngay

Ông là Chủ tịch của công ty Brian Tracy International, một công ty tài nguyên nhân lực đặt tại Solana Beach, California, với chi nhánh trải khắp nước Mỹ và ba mươi mốt nước khác.

Là một diễn giả truyền cảm, có khả năng thúc đầy sự thay đổi, trong suốt 30 năm, ông không ngừng nghiên cứu, viết sách và diễn thuyết ở khắp mọi nơi. Đến nay Brian Tracy đã tư vấn cho hơn 10000 công ty và hơn 5 triệu người thông qua 5000 buồi nói chuyện, hội thảo tại hơn 55 quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, ông đã viết hơn 45 quyền sách về đề tài phát triển con người, kỹ năng làm giàu kinh doanh, năng lực cá nhân và tâm lý học. Hầu hết các sách của ông đểu nằm trong danh sách Best-seller và được dịch ra hàng chục ngôn ngữ khác nhau.