0(0)

Louise L. Hay – Thay niềm tin, đổi cuộc đời

Mô tả khoá học

Louise L. Hay là diễn giả, giảng viên Siêu hình học, người sáng lập nhà xuất bản Hay House. Năm 1976, cuốn sách đầu tay Heal your body hoàn thành, năm 1988 cuốn sách được tái bản bổ sung và lập tức gây được tiếng vang lớn.

Bà hiện là tác giả của rất nhiều sách best- sellers dạy kỹ năng sống, sách của bà được dịch ra 29 ngôn ngữ và tại 35 nước trên toàn thế giới.

Louise L. Hay đã giúp cho hàng triệu người khám phá và sử dụng sức mạnh tiềm ẩn bên trong một cách tích cực để chữa lành những tổn thương và sống tốt đẹp hơn.

Các chủ đề

1 Bài học57m 05s

Thay niềm tin, đổi cuộc đời

Louise L. Hay – Thay niềm tin, đổi cuộc đời00:00:00
49.000