Trạng thái
Chưa tham gia
Học phí
Closed
Bắt đầu ngay

T. Harv Eker ( 10/06/1954) lớn lên ở Toronto, Là một là một doanh nhân, diễn giả tài năng với lý thuyết của ông về sự giàu có và động lực.

Hiện Ông là người sáng lập và là giám đốc Công ty Peak Potential Trainning, một trong những công ty đào tạo – nghiên cứu phát triển nhanh và mạnh nhất thế giới.

Mỗi khóa học của T.Harv Eker đã thu hút hơn hàng trăm nghìn người đến từ khắp nơi trên thế giới tham gia.

Những bài diễn thuyết của ông đã góp phần làm thay đổi cuộc sống tài chính của họ mãi mãi.