Trạng thái
Chưa tham gia
Học phí
Closed
Bắt đầu ngay

Đàm phán thương lượng là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng, có thể nói là đóng vai trò quyết định trong công việc, cuộc sống, thậm chí cả các mối quan hệ của chúng ta.

Hãy cùng tìm hiểu phương pháp thương lượng dựa trên nguyên tắc cùng các chuyên gia quốc tế nhé