Trạng thái
Chưa tham gia
Học phí
Closed
Bắt đầu ngay

Bryan Dodge là diễn giả chuyên nghiệp và tác giả best-seller nổi tiếng thế giới. Ông được gọi là nhà diễn thuyết bận rộn nhất nước Mỹ. Trong hơn 20 năm qua, ông là lựa chọn hàng đầu của các sự kiện công ty, các hội nghị thương mại quy mô lớn khắp nước Mỹ và Canada.

Ông là chuyên gia về lĩnh vực phát triển con người và phát triển sự nghiệp, thói quen thành công của người giàu và đặc biệt là nghệ thuật lãnh đạo.

Nội dung:

Phát huy tinh thần lãnh đạo vào cuộc sống.
Bắt đầu kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của bạn.
3 quy luật trong nghệ thuật lãnh đạo.
Nắm bắt các yếu tố vô hình đưa bạn lên một tầm cao mới.
Bí quyết nâng cao năng lực truyền thông cho bản thân.
Vượt qua những nỗi sợ thông thường cản bước thành công.