Trạng thái
Chưa tham gia
Học phí
Closed
Bắt đầu ngay

Tiềm thức là một khái niệm được sử dụng để biểu thị các quá trình diễn ra trong tâm lý, được hiển thị trong tâm trí mà không có sự kiểm soát có ý nghĩa. Là khu vực của tâm lý con người chịu trách nhiệm lưu trữ và phân tích thông tin đến, cho các phản xạ vô điều kiện.

Freud đã sử dụng thuật ngữ tiềm thức, trong các tác phẩm đầu tiên của ông về việc tạo ra phân tâm học, nhưng sau đó, ông đã thay thế thuật ngữ của mình bằng thể loại Hồi giáo vô thức, chủ yếu đề cập đến lĩnh vực nội dung bị kìm nén, chủ yếu bị xã hội từ chối.

Hay nói cách khác, tiềm thức là phần ẩn sâu trong tâm trí mà chúng ta không thể nhận biết được hết. Tiềm thức hình thành từ những kí ức sâu kín nhất mà ở cấp độ ý thức không thể nhận biết được. nó được xem như một tảng băng trôi. Tầng sâu cùng, tận cùng nhất đó là những trải nghiệm từ kiếp trước. Tầng tiếp theo đó là những trải nghiệm từ đời bố mẹ. Tầng trên cùng-tầng chiếm nhiều nhát trong tiềm thức của bạn đó là tất cả những trải nghiệm trong quá khứ của chính bản thân bạn.

Cùng Gary Coxe thực hiện một phương pháp thay đổi tiềm thức tức thì, nhanh chóng nhé