Trạng thái
Chưa tham gia
Học phí
Closed
Bắt đầu ngay

John C. MaxwellJohn C. Maxwell là nhà sáng lập của Tập đoàn INJOY, một tổ chức giúp mọi người phát huy tối đa tố chất cá nhân và tiềm năng lãnh đạo.

Ông là tác giả của một loạt cuốn sách nằm trong danh sách bán chạy của Contemporary York Times, cũng là sách bán chạy trên bảng xếp hạng của. . .

Trong tất cả các sách của tác giả Giao tiếp thành công không đơn thuần chỉ là truyền đạt thông tin, mà còn phải tạo nên sợi dây kết nối đặc biệt và gieo những cảm xúc tích cực cho người tiếp nhận. Số ít những người kết nối được với mọi người là những người có khả năng lãnh đạo và tạo sức ảnh hưởng lớn lao trong tổ chức của mình.

“Hãy học cách kết nối để thay đổi cuộc sống của bạn”