Trạng thái
Chưa tham gia
Học phí
Closed
Bắt đầu ngay

Keith J. Cunningham được coi là một trong những người có thẩm quyền quan trọng nhất về khả năng thành thạo kinh doanh. Với hơn 40 năm kinh nghiệm kinh doanh và đầu tư, Keith đã dạy các kỹ năng kinh doanh quan trọng cho hàng nghìn giám đốc điều hành và doanh nhân hàng đầu trên khắp thế giới. Anh ấy dạy các công cụ và chiến lược mà những người chuyên nghiệp sử dụng không chỉ để kiếm tiền mà quan trọng hơn là giữ nó. Keith là một chuyên gia trong việc giúp các chủ doanh nghiệp biến các doanh nghiệp non trẻ thành các công ty có lợi nhuận cao với tốc độ phát triển bùng nổ. Trong các khóa học của Trường Kinh doanh dành cho Doanh nhân của Keith, ông dạy các chiến lược chi tiết mà bạn có thể thực hiện ngay cả trong nền kinh tế đầy biến động hiện nay để đảm bảo doanh thu của bạn tăng cao, đồng thời duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với chi phí của bạn. Keith là tác giả của “Keys to the Vault: Bài học từ những người thuận lợi về việc huy động tiền và khởi động công việc kinh doanh của bạn”. Cuốn sách mới nhất của ông, “Kế hoạch chi tiết cuối cùng cho một doanh nghiệp thành công điên cuồng”, hiện có sẵn trực tuyến tại Amazon.com, KeystotheVault.com và CFOScoreboard.com. Là một diễn giả năng động, nhanh nhạy, có tính giáo dục và truyền cảm hứng, Keith thường xuyên tham gia giảng dạy tại các sự kiện của Tony Robbins, hội thảo của T. Harv Eker và đã chia sẻ sân khấu với những người khổng lồ trong ngành như Brian Tracy,