Trạng thái
Chưa tham gia
Học phí
Closed
Bắt đầu ngay

Stephen R. Covey là một nhà giáo dục, một tác giả, một doanh nhân, và một nhà diễn giả người Mỹ. Ông là một người có sức ảnh hưởng tích cực đến hàng chục thế hệ trẻ không chỉ tại nước Mỹ mà còn ở nhiều nơi trên thế giới thông qua những tư duy độc đáo của ông gửi gắm trong mỗi cuốn sách.
3 bài học rút ra từ “Thói quen thứ 8”
1. Quyền tự do lựa chọn là món quà thiên phú lớn nhất mà ta có được.
2. Xây dựng lòng tin bằng sự thân thiện, biết xin lỗi đúng lúc và giữ lời hứa.
3. Trao quyền cho người khác bằng cách từ bỏ sự kiểm soát và giao phó trách nhiệm cho họ.
Bạn có muốn chuẩn bị cho bản thân để đạt được một sự nghiệp thành công trong Thời đại Hậu công nghiệp không? Nếu có thì hãy cùng nuôi dưỡng thói quen thứ 8 nhé!