Trạng thái
Chưa tham gia
Học phí
Closed
Bắt đầu ngay

Tuyển tập các bài thuyết trình nổi tiếng:

Barack Obama – Tuyen tap cac bai dien thuyet
Nick vujicic – Dien gia khong tay chan
AALAS 2011 Keynote Speaker
First Lady on Personal Side of Husband’s Policies
Jason Hewlett Keynote Speaker LifeVAntage April 15 2011
Jim Collins – Never Give up