0(0)

Tuyển tập các bài thuyết trình nổi tiếng

Mô tả khoá học

Tuyển tập các bài thuyết trình nổi tiếng:

  • Barack Obama – Tuyen tap cac bai dien thuyet
  • Nick vujicic – Dien gia khong tay chan
  • AALAS 2011 Keynote Speaker
  • First Lady on Personal Side of Husband’s Policies
  • Jason Hewlett Keynote Speaker LifeVAntage April 15 2011
  • Jim Collins – Never Give up

Các chủ đề

6 Bài học

Tuyển tập các bài thuyết trình nổi tiếng

Barack Obama – Tuyen tap cac bai dien thuyet00:00:00
Nick vujicic – Dien gia khong tay chan00:00:00
AALAS 2011 Keynote Speaker00:00:00
Michel Obama – First Lady on Personal Side of Husband’s Policies00:00:00
Jason Hewlett Keynote Speaker LifeVAntage April 15 201100:00:00
Jim Collins – Never Give up00:00:00
49.000